หากมีปัญหาการนอนกรนเสียงดังผิดปกติ มีอาการแขนและขากระตุกขณะนอน มีอาการง่วงและนอนกลางวันผิดปกติ สามารถเข้ารับการตรวจการนอนหลับ Sleep Test เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและความผิดปกติของร่างกาย