เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางคณะผู้จัดงานขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน "จุฬาวันนอนหลับโลก 2020" ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีกำหนดการจัดงานใหม่ จะเรียนแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

183625