งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนครั้งที่ 4

 

seminar banner 4 1920x625

งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

ในหัวข้อ “หลับสนิท ชีวิตมีสุข : Sleep Soundly, Nurture Life”

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม “สดศรี วงศ์ถ้วยทอง”  อาคารภปร. ชั้น 18

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนครั้งที่ 4

การสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน หลับสนิท ชีวิตมีสุข

ศูนย์นิทราเวช ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความยินดีเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท ชีวิตมีสุข" ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

อ่านเพิ่มเติม: การสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน หลับสนิท ชีวิตมีสุข

การสมัครร่วมงานสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา"

3 ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครงานสัมนาให้ความรู้แก่ประชาชน ในห้วข้อ หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา " วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 230/1 ชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-649-4037 หรือ 02-649-4038

อ่านเพิ่มเติม: การสมัครร่วมงานสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท จิตแจ่มใส ไร้โรคา"