Obstruct Sleep 16pการกรนเสียงดังอาจเป็นสัญญาณอันตรายบางอย่าง ที่บ่งบอกว่า การหายใจของคุณนั้นผิดปกติ เสียง กรนแสดงถึงการหายใจผ่านช่องคอที่แคบ ดังนั้น เสียงกรนจึงเกิดจากการพยายามให้แรงดัน อากาศผ่านช่องทางเดินหายใจที่แคบ