ผู้ป่วยมีบัตรประจำตัวของโรงพยาบาลจุฬาฯ แล้ว 

 

ผู้ป่วยยังไม่มีบัตรประจำตัวโรงพยาบาลจุฬาฯ

 

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

หมายเหตุ : การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์นี้ หมายถึง ผู้ป่วยได้ลงทะเบียนเพื่อจองคิวทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยเท่านั้น ผู้ป่วยต้องมาทำบัตรและรับบัตรจริงที่ ภปร. ชั้น G อีกครั้ง เมื่อได้บัตรจริงแล้ว จึงจะสามารถทำนัดพบแพทย์ของ รพ. ได้”    

 

map nitravech th.2

แผนที่การเดินทางมาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ติดต่อเรา/Contact Us
มีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ ติดต่อเราได้/ Contact us If you have any questions