บอกเล่าก้าวทันหมอ I นอนกัดฟัน...เรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้าม