คุยเฟื่องเรื่องโอสถ ตอน ยาเขียว สมุนไพรแก้ไข้ ออกผื่น