Good Sleep Better Life....นอนหลับดี ชีวิตดี สุขภาพดี

คุณต้องการตื่น เมื่อนาฬิกาปลุกจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าหรือไม่? คุณพบว่ามันยากที่จะลุกออกจากเตียง หรือตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกหงุดหงิดหรือเครียดหรือเปล่า? คุณมักจะเหนื่อยในระหว่างวันหรือไม่? หากคุณมีปัญหานอนยาก หรือมีความรู้สึกเหนื่อยและง่วงนอนมากในตอนกลางวัน คุณอาจจะมีความผิดปกติของการนอนหลับ

อ่านเพิ่มเติม: Good Sleep Better Life....นอนหลับดี ชีวิตดี สุขภาพดี

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea: OSA) กับการผ่าตัด

ผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นที่จะต้องผ่าตัดโดยการดมยาสลบอาจเกิดปัญหาต่างๆได้ ตั้งแต่เริ่มดมยาสลบ ขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด เมื่อเริ่มผ่าตัดผู้ป่วยจะได้รับยาทำให้หลับทางเดินหายใจอาจเกิดการอุดกั้นได้ การใส่ท่อช่วยหายใจทำได้ยากกว่าปกติอาจเกิดอันตรายได้ คืนก่อนผ่าตัดผู้ป่วยอาจนอนไม่หลับส่งผลให้โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นรุนแรงขึ้นได้

อ่านเพิ่มเติม: โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea: OSA) กับการผ่าตัด

กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome: RLS) และโรคภาวะขากระตุกขณะหลับ (Periodic Limb Movement Disorder: PLMD)

คุณเคยมีอาการเหล่านี้ไหม

  • ถ้าไม่ขยับขาจะรู้สึกว่ามีตัวแมลง, หนอนไต่ที่ขา
  • ขารู้สึกว่าต้องการวิ่ง และฉันต้องทำตาม
  • เมื่อไปนอนมีความรู้สึกว่ามีตัวอะไรมาจับขาแกว่งไปมา
  • มักจะเป็นในเวลาเข้านอนกลางคืน

อ่านเพิ่มเติม: กลุ่มอาการขาอยู่ไม่สุข (Restless Legs Syndrome: RLS) และโรคภาวะขากระตุกขณะหลับ (Periodic Limb...

โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea: OSA)

คุณกรนหรือไม่?

เสียงกรนบ่งบอกถึงทางเดินหายใจส่วนบนได้แก่บริเวณลำคอนั้นแคบกว่าปกติ เสียงกรนจึงเกิดจากการพยายามออกแรงหายใจเข้าผ่านทางเดินหายใจที่แคบนั่นเอง พบว่าประมาณ 10-30% ของผู้ใหญ่มีการกรน โดยการกรนส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ ตามมา

อ่านเพิ่มเติม: โรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea: OSA)

นอนกรนอันตรายจริงหรือไม่

การนอนกรนพบได้บ่อยอย่างที่เราทราบกันดี นอกจากการกรนนั้นจะรบกวนคนข้างเคียงแล้วการกรนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้

อ่านเพิ่มเติม: นอนกรนอันตรายจริงหรือไม่