การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์" "Good​ Sleep, Better Life" โดย ศูนย์นิทราเวช เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ ที่นี่ พร้อมรับเสื้อยืด "ชมรมรักษ์การนอน" ฟรี สำหรับ 100 ท่านแรกเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม: การสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และแนะนำ "ชมรมรักษ์การนอน ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

World Sleep Day 2015

 สมาคมโรคจากการหลับ แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์โรคการนอนหลับ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ปอด สถาบันทรวงอก จัดงาน World Sleep Day 2015 (วันแห่งการนอนหลับโลก)

อ่านเพิ่มเติม: World Sleep Day 2015

The 2nd ASEAN Sleep Congress

The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand

The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand The Modern View of Sleep and Sleep Disorders August 1 - 3, 2013 King Chulalongkorn Memorial Hospital http://www.aseansleepcongress.org

อ่านเพิ่มเติม: The 2nd ASEAN Sleep Congress Bangkok, Thailand