งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนครั้งที่ 4

 

seminar banner 4 1920x625

งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

ในหัวข้อ “หลับสนิท ชีวิตมีสุข : Sleep Soundly, Nurture Life”

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม “สดศรี วงศ์ถ้วยทอง”  อาคารภปร. ชั้น 18

อ่านเพิ่มเติม: งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนครั้งที่ 4

การสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน หลับสนิท ชีวิตมีสุข

ศูนย์นิทราเวช ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความยินดีเรียนเชิญเข้าร่วมสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน "หลับสนิท ชีวิตมีสุข" ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม "สดศรี วงศ์ถ้วยทอง" อาคารภปร. ชั้น 18

อ่านเพิ่มเติม: การสัมนาเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน หลับสนิท ชีวิตมีสุข