•  รู้สึกง่วงแล้วจึงไปนอน ไม่ควรนอนบนเตียงทั้งที่ไม่ง่วง
 •  หากนอนไม่หลับภายใน 20 นาทีควรลุกออกจากเตียงทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย  แล้วกลับมานอนเมื่อรู้สึกง่วง
 •  ใช้เตียงเพื่อการนอนหลับหรือเพศสัมพันธ์เท่านั้น
 •  ควรตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวัน  ทั้งวันทำงานและวันหยุด
 •  หากนอนไม่หลับตอนกลางคืนไม่ควรนอนตอนกลางวัน  หากง่วงนอนมากไม่ควรนอนเกิน1ชั่วโมงและไม่ควรนอนหลัง15.00
 •  ผ่อนคลายก่อนนอน
 •  ออกกำลังกายเป็ประจำ  แต่ไม่ควรทำก่อนนอน
 •  นอนหลับให้เป็นเวลา
 •  รับประทานอาหารว่างเล็กน้อยก่อนนอน  แต่ไม่ควรรับประทานอาหารหนัก
 •  งดชา กาแฟ บุหรี่ ในช่วงบ่าย
 •  หลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ
 •  ไม่ควรดูนาฬิการะหว่างเข้านอน
 •  ไม่ควรอาบน้ำอุ่นก่อนเข้านอน
 •  ปรึกษาแพทย์เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ

บทความโดยคณะแพทย์ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(ดัดแปลงจากบทความของสมาคมแพทย์โรคจากการหลับแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา)